Home   Gradinita   Ce oferim?   Activitati educationale

Activitati educationale

         In CĂSUȚĂ, este aplicat noul Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, documentul aprobat de Ministerul Educației Naționale, care cuprinde toate activitățile destinate să promoveze și să stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială și fizică a fiecărui copil.

        Noutatea cea mai importanta este abordarea integrată curriculară ce presupune sintetizarea și organizarea didactică a conținuturilor din domenii diferite ale cunoașterii, astfel încât să se asigure achiziția de către copii a unei imagini coerente, unitare despre lumea reală.

         Activitățile curriculare constau în:

 1. Activități pe domenii experiențiale (ADE) = activități din cadrul unor proiecte tematice sau teme săptămânale:

 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE,

 • CUNOAȘTEREA MEDIULUI,

 • ACTIVITĂȚI MATEMATICE,

 • EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE,

 • ACTIVITĂȚI PRACTICE,

 • ACTIVITĂȚI ARTISTICO-PLASTICE,

 • EDUCAȚIE MUZICALĂ,

 • EDUCAȚIE FIZICĂ

 1. Activități la alegere1 (ALA1) sunt cele pe care copiii și le aleg și îi ajută pe aceștia să socializeze în mod progresiv. Ele se desfășoară pe grupuri mici, în perechi sau chiar individual. Mediul educațional, în CĂSUȚĂ, este foarte atractiv organizat și sectorizat corespunzător:

 • BIBLIOTECĂ

 • JOC DE ROL

 • CONSTRUCȚII

 • ȘTIINȚĂ

 • ARTE

 • NISIP ȘI APĂ

 1. Activități la alegere2 (ALA2) sunt cele prin care educatoarea echilibrează activitățile zilei: dacă în prima parte au predominat activități statice, ALA2 va cuprinde activități dinamice (jocuri de mișcare, dansuri etc); dacă, în schimb, în prima parte a zilei au fost proiectate activități dinamice, ALA2 va cuprinde activități statice (șezători, recitări etc).

 2. Activități de dezvoltare personală (ADE) includ rutine (întâlnirea de dimineață, micul dejun, spălatul și toaleta etc.) și tranziții (activități de scurtă durată, care fac trecerea de la o activitate de învățare la alta – mers ritmat, recitarea unei numărători, frământare de limbă, joc cu text și cânt etc.)

       În CĂSUȚĂ, jocul (liber, dirijat, didactic) este activitatea fundamentală a copilului pe care se sprijină atât activitățile de învățare, cât și rutinele și tranzițiile. El influențează întreaga conduită și prefigurează personalitatea în plină formare a fiecărui copil.

      Programul educațional din CĂSUȚĂ nu ar fi complet și de foarte bună calitate dacă o componentă foarte importantă precum EVALUAREA nu ar fi eficient organizată. În acest sens, educatoarea urmărește progresul fiecărui copil în raport cu el însuși și mai puțin raportat la norme de grup. Astfel:

 • La începutul anului școlar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre copii (evaluare inițială).

 • Evaluarea continuă este realizată zilnic. Părinții văd rezultatele activităților celor mici la avizierele grupelor.

 • La sfârșitul fiecărei săptămâni, educatoarea trimite părinților un e-mail in care îi informează despre tematica activităților din săptămâna încheiată. Sunt atașate si fotografii din timpul activităților.

 • Fiecare copil are portofoliul său. Acesta se completează treptat cu lucrări ale copilului și poate fi consultat de către părinți la ora de consiliere pe care o au cu educatoarea grupei.

 • La sfârșitul semestrului, respectiv a anului școlar este completată Fișa de evaluare a copilului, avizată de Ministerul Educației Naționale. Aceasta este adusă la cunoștință părinților.

    P1100158poza acctiv edu        

     poza activ eduOLYMPUS DIGITAL CAMERA