Grădinița Căsuța din pădure •ALA2

JOCUL care formează

Activitățile din grădiniță, au ca idee principală JOCUL care formează, dezvoltă şi restructurează întreaga viaţă psihică a copilului. ALA2  este momentul din zi în care copiii se joacă împreună cu colegii, folosesc obiecte felurite, și îşi dezvoltă astfel percepţiile de formă, mărime, culoare, greutate, îşi dezvoltă capacitatea de observare. Tot prin joc, educatoarele din CĂSUȚĂ urmăresc dezvoltarea activității voluntare, sunt cultivate însușirile voinței: răbdare, perseverență, stăpânire de sine și sunt modelate trăsături de personalitate precum: respectul pentru cei din jur, responsabilitatea, cinstea, curajul.