Grădinița Căsuța din pădure • Constanța

Vrem și noi la grădi Căsuța :)

Admitere

Înscrierea copiilor la Grădiniță CĂSUȚA DIN PĂDURE Constanța se realizează pe tot parcursul anului școlar. Sunt admiși copii începând cu vârstă de 2 ani.

Documente Necesare

  • FORMULAR 1
  • FORMULAR 2
  • FORMULAR 3
  • FORMULAR 4
  • certificatul de naștere al copilului în copie
  • actele de identitate ale părinților în copie
  • aviz epidemiologic cu mențiuneaClinic sănătos – poate frecventa colectivitatea
  • analize copil: 1. coproprazitologic, 2. coprocultură, 3. exudat nazofaringian
  • carnet de vaccinări în copie
  • contract de școlarizare încheiat (după primele 3 zile de grădiniță)

 

Taxa de Școlarizare

Taxa de școlarizare este diferențiată în funcție de programul ales (normal sau prelungit) și este împărțită în taxă fixă și taxă de masă.

Taxa fixă se achită indiferent de prezența copilului în grădiniță, în vederea păstrării locului la grupă.

Taxa de masă se recalculează în funcție de prezența copilului, dacă motivele absentării sunt determinate de îmbolnăvirea celui mic sau copilul lipsește în vacanțele prevăzute în structura anului școlar.

Taxa de școlarizare include activități didactice conform programei școlare, 3 activități opționale (limba engleză, activități de dezvoltare personală, înot/un opțional cu educatoarea grupei), mesele zilei.

Taxa se achită astfel:

• în rate lunare pentru fiecare luna în curs: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii;

• trimestrial, până la 30 a ultimei luni din trimestru, pentru trimestrul următor, caz în care se va acorda un discount de 3%;

• integral la semnarea contractului, caz în care se va acordă un discount de 5%.

Costuri extrașcolare

Costurile extrașcolare vizează :

activități opționale cu plată ;

transportul la /de la domiciliu;

activități extracurriculare: excursii, participări la concursuri, vizionări spectacole, taxa de vizitare a obiectivelor turistice.